Blocknet (BLOCK)

Aktualny kurs BLOCK

 

www – http://blocknet.co/

Blocknet jest zdecentralizowanym protokołem typu platforma usługowa, który łączy węzły różnych blockchainów. Wiele z istniejących blockchainów  nie jest w stanie komunikować się ze sobą i wchodzić ze sobą w interakcje.

Aby rozwiązać ten problem, Blocknet pracuje nad tym, aby łańcuchy bloków były interoperacyjne, mobilne i modułowe. Umożliwi to różnym sieciom dostarczanie sobie wzajemnie usług mikro w trybie peer-to-peer przy wyższym poziomie bezpieczeństwa, szybszych prędkościach i bardziej wydajnej skalowalności niż obecnie stosowane opcje.

Blocknet aspiruje do bycia „internetem Blockchains” poprzez międzyblokowe usługi łączące, które pozwolą na rozwój na jednym blockchain, na przykład Ethereum, korzystać z  funkcjonalności innych sieci, takich jak NEO.

Przydante linki: