CREDITS (CS)

CREDITS to otwarta platforma blockchain obsługująca autonomiczne inteligentne kontrakty, posiadająca wewnętrzną kryptowalutę. Platforma jest przeznaczona do tworzenia usług dla systemów blockchain wykorzystujących samodzielnie realizujące inteligentne kontrakty oraz  publiczny rejestr danych.

Jest pierwszym całkowicie autonomicznym systemem blockchain. Oferuje interfejs programowania aplikacji (API),wykorzystujący system Turing umożliwiający tworzenie usług za pomocą cykli, harmonogramów i unikalnych funkcji. Może funkcjonować całkowicie autonomicznie  bez potrzeby udziału zewnętrznych systemów.

Platforma może wykonać ponad 1 000 000 transakcji na sekundę a czas realizacji jednej transakcji to 0,01 sekundy. Minimalne opłaty transakcyjne, możliwość przetwarzania  danych o dużej pojemności klasyfikują platformę CREDITS w czołówce.