DECRED (DCR)

Cena DCR

 

www – https://www.decred.org/

video – https://www.youtube.com/embed/GAMp5V_gG1E?controls=0&amp

Decred jest kryptowalutą, skoncentrowaną na wkład społeczności w jej rozwój, otwarte zarządzanie oraz zrównoważone finansowanie. Wykorzystując  hybrydowy system „proof-of-work” i „proof-of-stake”, zapewnia, że zdominowanie przepływu transakcji oraz wprowadzenie zmian w Decred bez udziału społeczności jest niemożliwe. Jednostka waluty nazywana jest „decred” (DCR).
Wykorzystanie technologii blockchain w rejestracji transakcji zapewniło walucie jej integralność, bezpieczeństwo transakcji oraz zabezpiecza ją przed tworzeniem własnych monet przez nieuczciwych ludzi.

 

Misją projektu jest opracowanie technologii dla dobra publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii kryptowaluty. Decred, jako waluta i projekt, posiadają zestaw zasad,  system zarządzania i mechanizm finansowania. Określają one sprawiedliwe i trwałe ramy, w których można osiągnąć cele Decred.

Przydante linki:

Portfele –  https://wallet.decred.org
Mapa drogowa – https://medium.com/decred/roadmap/home
Narzędzia dla programistów – https://github.com/decred
DECRED Slack – https://slack.decred.org/
FB – https://www.facebook.com/decredproject/
Medium – https://medium.com/decred
Forum – https://forum.decred.org/
Chat  – https://webchat.freenode.net/?channels=decred&uio=d4
Twitter – https://twitter.com/decredproject
Reddit – https://www.reddit.com/r/decred/
Decred  youtube channel – https://www.youtube.com/channel/UCJ2bYDaPYHpSmJPh_M5dNSg