Einsteinium(EMC2)

Einsteinium jest kryptowalutą przeznaczoną do finansowania projektów naukowych, technologicznych i filantropijnych. Moneta Einsteinium, w skrócie EMC2, jest źródłem tego finansowania, a pozyskiwana jest  podobnie jak Bitcoin, w oparciu o algorytm Proof-of-Work (dowód pracy). W praktyce EMC2 działa tak, jakby ktoś wziął Bitcoin i połączył go z funduszem dobroczynnym.

Fundacja Einsteinium jest organizacyjnym odpowiednikiem monety Einsteinium, centrum funduszy charytatywnych i badawczych projektu. Z procesu wydobywczego, fundacja otrzymuje 2,5% każdej nagrody bloku. Z czego 0,5% przeznacza na marketing i darowizny, a pozostałe 2% przeznacza się na finansowanie badań naukowych.

Poczętki Einsteinium to 2014 r. Fundacja Einsteinium oficjalnie rozpoczęła działalność 1 marca, a w kwietniu oficjalnie została zarejestrowana jako organizacja non-profit w Montrealu w Kanadzie, stając się pierwszą ukierunkowaną na badania NPO w świecie kryptowalutowym.