MediBloc (MED)

Kryptowaluta MED

 

www – https://medibloc.org/en/

video – https://youtu.be/4ta80EPIcNk

 

MediBloc w swoim projekcie stosuje protokół Open Source i określa go  jako „zdecentralizowany ekosystem informacji o zdrowiu oparty na technologii blockchain dla pacjentów, podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i naukowców”.

Platforma blockchain umożliwia śledzenie i rejestrowanie wszystkiego, co dzieje się wokół świata opieki zdrowotnej danej osoby. Poprzez gromadzenie całej historii medycznej pacjenta w jednym, określonym  formacie, opieka medyczna może być niezawodna, szybka.

MediBloc (MED) jako natywna waluta, ułatwi udostępnianie treści rekordów za pośrednictwem systemu nagród. Zarówno pacjenci, jak i usługodawcy otrzymają rekompensatę za ich wkład w ekosystem. Pacjenci będą mogli korzystać z tokenów w płatnościach za leki z osobami współpracującymi z Medibloc.

Przydante linki: