SALT (SALT)

SALT jest akronimem Secured Automated Lending Technology.  To pierwsza nowej generacji platforma pożyczkowa dla pożyczek zabezpieczonych Blockchain. Zapewnia właścicielom zasobów blockchain dostęp do płynności bez konieczności sprzedawania ich kryptowalut.  Zasadniczo SALT oferuje platformę kredytową, w ramach której członkowie platformy mogą wystawiać swoje aktywa blockchain jako zabezpieczenie.

SALT to tradycyjne pożyczki zabezpieczone nietradycyjnymi zabezpieczeniami.