SmartCash (SMART)

Aktualny kurs SMART

www – https://smartcash.cc/

SmartCash jest kryptowalutą opartą na społeczności, zbudowaną na protokole zerocash.

Ważnymi elementami SmartCash jest prywatności i szybkie czasy transakcji, mające na celu osiągnięcie zadowolenia stron transakcji. Cechą definiującą projekt jest nieufność wobec władzy centralnej, a nawet rezygnacja z fundacji lub głównego zespołu.

Wdraża zatem szereg zdecentralizowanych funkcji zarządzania i rozwoju. Mocno inwestuje w rozwój wyznaczony przez społeczność. W rezultacie popularność SmartCash wzrosła. SmartCash zapewnia interesującą perspektywę anonimowej, niemożliwej do wykrycia, użytecznej kryptowaluty.